Jak můžete pomoci

Podpořit můžete zasláním libovolné částky na níže uvedené účty, které jsou vedeny pro náš spolek KROK ZA ŠIMONKA  Z.S.
 
Všechny dary do sbírky jsou odčitatelná položka od základu daně. Potvrzení o tom, že jsme přijali dar k daňovému odpočtu Vám na požádání vystavíme. Vygenerujte si prosím dokument, vyplňte formulář a my Vám zpětně zašleme potvrzení daru v PDF. 

Krok za Šimonka

Hlavní sbírkový transparentní účet.

Bankovní účet sbírky:

č. ú. 2202103744/2010

 

Není nutné zadávat variabilní symbol.

Krok za Šimonka - sbírka | image

Sbírka obce Skotnice

Transparentní účet obce Skotnice pro potřeby Šimonka.

Bankovní účet sbírky:

č. ú. 5919916359/0800

 

Není nutné zadávat variabilní symbol.

Krok za Šimonka - sbírka na dobrou věc - Lesch Nyhanův syndrom

Transparentní účet na akce Krok za Šimonka

Transparentní účet pro partnery a sponzory pořádaných charitativních akcí Krok za Šimonka(dále na startovné v rámci sportovních akcí apod...)

Bankovní účet sbírky:

č. ú. 2402112100/2010

 

Není nutné zadávat variabilní symbol.

Krok za Šimonka - sbírka na dobrou věc - Lesch Nyhanův syndrom

Pomozte nákupem trička

Zakoupením trička přispějete do sbírky Krok za Šimonka. Z každého trička poputuje 100,- na transparentní účet stran nákladné léčby této vzácné vážné nemoci.
Máme pro vás dámská, pánská i dětská trička s logem Krok za Šimonka.

Děkujeme za Vaši podporu 🙂

Krok za Šimonka - sbírka na dobrou věc - Lesch Nyhanův syndrom

Sbírku organizuje

KROK ZA ŠIMONKA Z.S.
Skotnice 123, 742 58 Skotnice
IČ: 14060876

Spisová značka: L 19991/KSOS  vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sbírkové povolení: MSK 20499/2022 – sbírka schválena od 14. 2.2022 na neurčito.
Účel sbírky: Sbírka je určena na podporu Šimona Hanzelky, kterému byl v jeho 4.měsících diagnostikován Lesch Nyhanův syndrom což je vážná vzácná metabolická nemoc. Výtěžek bude použit na nákladné rehabilitace, nákladnou léčbu, na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dále na asistenta, soukromého fyzioterapeuta a pro potřeby vážně nemocného Šimonka. Výtěžek ze sbírky může být také použit na podporu jiných dětí, které jsou upoutány na lůžko, či invalidní vozík. Dále vše ve stanovách spolku uvedených ve složce Dokumenty.
 
Všechny dary do sbírky jsou odčitatelná položka od základu daně. Potvrzení o tom, že jsme přijali dar k daňovému odpočtu Vám na požádání vystavíme. Vygenerujte si prosím dokument ZDE, vyplňte formulář, odešlete a my Vám jej zašleme potvrzený zpět na váš email.  
Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tyto účty, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na naše transparentní sbírkové účty vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.
 

Účel sbírky

Zajištění léčebné a rehabilitační péče nad rámec zdravotního pojištění. Pořízení ortopedických, protetických, rehabilitačních, zdravotních a kompenzačních pomůcek nutných k běžným denním činnostem zajišťující co nejlepší tělesný vývoj a zajištění rehabilitačních terapií jako hyperbarická komora, hipoterapie, canisterapie, kraniosakrální osteopatie, vodoléčba, akupunktura, ralaxační terapie, masáže, genová terapie, transplantace kmenových buněk, transfuze pupečníkové krve a další nákladné rehabilitace a léčby nehrazené nebo jen částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Zajištění kompletní neurorehabilitace ve formě ambulantní a intenzivní (veškeré rehabilitace na neurofyziologickém podkladu – Bobath koncept, Vojtova metoda, INFS,….). Zajištění a koupě léčebných přípravků nehrazených ze zdravotního pojištění. Zajištění terénních a bytových úprav, které jsou nezbytné k zajištění bezbariérového přístupu podporované osoby (výtah na schody, stropní zvedací systém do vany a všechny nezbytné úpravy pro manipulaci s postiženým).

Pořízení a úprava automobilu pro handicapované. Zajištění asistenční nebo odlehčovací služby nehrazené ze zdravotního pojištění. Zajištění servisu kompenzačních pomůcek nehrazený ze zdravotního pojištění.

Výtěžek ze sbírky může být v případě nevyčerpání také použit na podporu jiných dětí, které jsou upoutány na lůžko, či invalidní vozík nebo mají jiné vážné postižení či nemoc.